GIỚI THIỆU GIỐNG HOA ĐÀO MỚI

GIỚI THIỆU GIỐNG HOA ĐÀO MỚI

Hoa đào (Prunus persia (L) Batsch) xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu đời. Thú chơi đào ngày Tết đã trở thành một phong tục, một nét sinh hoạt...

Bệnh thối thân lily

Bệnh thối thân lily

   Thời điểm hiện nay đang phát sinh bệnh thối đen hại trên thân lily khá phổ biến, để giúp mọi người cách phòng trừ, chúng tôi xin gửi...

KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC, PHÒNG, CHỮA BỆNH HÉO RŨ CHO CÂY LỘC VỪNG

KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC, PHÒNG, CHỮA BỆNH HÉO RŨ CHO CÂY LỘC VỪNG

1. Chọn đất trồng lộc vừng        Đất trồng lộc vừng tốt nhất là đất mầu trộn thêm trấu, xỉ than lò gạch đập nhỏ và...

Tiêu chí lựa chọn Quốc hoa Việt Nam

  Hiện nay, có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc lựa chọn và tôn vinh Quốc hoa. Có ý kiến cho rằng cần phải đưa ra những tiêu chí lựa...

Có nên chăng việc lựa chọn và suy tôn Quốc hoa cho Việt Nam

Có nên chăng việc lựa chọn và suy tôn Quốc hoa cho Việt Nam

  Nói đến "Biểu tượng Quốc gia" là nói đến biểu trưng hoặc vật tượng trưng cho một quốc gia, dân tộc. Trong lịch sử hình thành các quốc gia,...

 • GIỚI THIỆU GIỐNG HOA ĐÀO MỚI

  GIỚI THIỆU GIỐNG HOA ĐÀO MỚI

 • Bệnh thối thân lily

  Bệnh thối thân lily

 • KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC, PHÒNG, CHỮA BỆNH HÉO RŨ CHO CÂY LỘC VỪNG

  KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC, PHÒNG, CHỮA BỆNH HÉO RŨ CHO CÂY LỘC VỪNG

 • Tiêu chí lựa chọn Quốc hoa Việt Nam

 • Có nên chăng việc lựa chọn và suy tôn Quốc hoa cho Việt Nam

  Có nên chăng việc lựa chọn và suy tôn Quốc hoa cho Việt Nam

Hide Main content block

Active news